VVH Consult is een kenniscentrum rond voedselveiligheid en kwaliteit, voor grote en kleine bedrijven in de voedingssector.

Vertegenwoordigd door Veerle Van Hoecke

  • Afgestudeerd in 1999 als bio-ingenieur chemie
  • 6 jaar ervaring als kwaliteitsmanager in de zuivelsector
  • Sinds 2005 expertise als onafhankelijke consulente in diverse voedingssectoren

Uitgebreide praktijkervaring als basis voor een professionele en pragmatische aanpak.

Missie en waarden

Integriteit
Veerle Van Hoecke, VVH Consult is eerlijk en betrouwbaar.
Transparante communicatie
VVH Consult staat erop dat wederzijdse informatie in vertrouwen gegeven en behandeld wordt.
Professioneel
VVH Consult werkt vakkundig, met kennis van zaken.
Kennisoverdracht
Op korte termijn wordt door VVH Consult de nodige input en kennis gegeven aan de klant.
Interactie
Er is een continue wisselwerking tussen VVH Consult en de klant; zo wordt altijd op maat gewerkt.
Duurzaam
Er wordt een systeem op lange termijn uitgewerkt waar de klant perfect autonoom mee verder kan.
Resultaatgericht
Met VVH Consult wordt het doel dat gesteld wordt, bereikt.
Actueel
VVH Consult werkt up to date, de gegeven input is geldig op het moment.
Kostenefficiëntie
De gemaakte kosten van de samenwerking met VVH Consult, zijn rechtevenredig met de efficiëntie die behaald wordt.

 Voedselveiligheid is een zaak van vertrouwen. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel dat ze kopen veilig is om te eten. 

⸺ Tessie Wall, voormalig voorzitter van het Internationaal Platform voor Voedselveiligheid (IPFS)