VVH Consult is een erkende dienstverlener bij Alimento omwille van certificaat Q-for voor diensten coaching, training en advies

Opleidingen in ‘open aanbod’ zijn gratis of tegen een gereduceerd tarief voor werknemers uit volgende paritaire comités:

  • PC 118 (arbeiders voedingsindustrie)
  • PC 220 (bedienden voedingsindustrie)
  • PC 200 (aanvullend nationaal paritair comité bedienden -> enkel voedingsspecifieke opleidingen)

Ook uitzendkrachten actief in PC 118 en 220 kunnen deelnemen aan dezelfde gunstige voorwaarden.

Voor opleidingen in house, coaching en advies is de financiële tussenkomst afhankelijk van de grootte van uw onderneming en de paritaire comités waaronder uw werknemers vallen.

Meer info kan u verkrijgen bij Alimento of VVH Consult